کد مطلب: 22522

قیمت گوشت | آخرین قیمت گوشت | قیمت گوشت در بازار

گوشت از سفره ایرانی ها حذف شد | قیمت های سرسام آور گوشت

مصرف گوشت قرمز و سفید سال 1400 نسبت به سال 1394 به میزان 10 درصد کاهش یافته است.

برای محاسبه مصرف گوشت‌ از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار استفاده شده است. در این پرسشنامه، وزن و هزینه کالاهای خریداری شده در یک ماه گزارش شده است. با استفاده از این داده‌ها و وزن خانوارهای موجود در نمونه، متوسط مصرف برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی محاسبه شده است.

وزارت بهداشت، در سبد غذایی مطلوب مصرف گوشت قرمز به صورت سرانه را 38 گرم عنوان کرده است، در حالی که با محاسبات انجام شده، مصرف گوشت قرمز زیر 30 گرم است. یک خانوار 3.5 نفره باید 4 کیلوگرم گوشت در ماه مصرف کند.​​

خانوار روستایی کمتر از خانوار شهری از گوشت‌های قرمز استفاده می‌کند.  کمترین مصرف گوشت در خانوار شهری مربوط به سال 98 است که نسبت به مصرف سال 94، در حدود 15 درصد کمتر است. این نسبت برای خانوار روستایی، 10 درصد است. 

عدد مطلوب برای مصرف سرانه گوشت سفید، 64 گرم در روز است اما این عدد در سال گذشته، 54 گرم بوده است. یک خانوار 3.5 نفره باید 6.7 کیلوگرم گوشت سفید در ماه مصرف کند.

کاهش مصرف توامان گوشت سفید(پرندگان) و قرمز، زنگ قرمزی برای تامین پروتئین حیوانی است. این کاهش مصرف ارتباط واضحی با کاهش درآمد خانوار و رفاه ایرانیان دارد.

 

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار