کد مطلب: 21318

نمازی در گفت‌وگو با «خبرسراسری»:

پوپولیسم مکانیزم دفاعی کسانی است که حرفی برای گفتن ندارند

علی‌محمد نمازی در گفت‌وگو با «خبرسراسری»: پوپولیسم مکانیزم دفاعی کسانی است که حرفی برای گفتن ندارند علی‌محمد نمازی در گفت‌وگو با سایت «خبرسراسری» گفت: پوپولیسم یک مکانیسم دفاعی است و کسانی که می بینند کارشان با روش های عادی پیش نمی‌رود و جایگاه خوب بدست نمی آورند یعنی درست عمل نکرده اند و از ابتدا مثلا متکی بر رای مردم نبوده اند از پایگاه مردمی لازم برخوردار نیستند. گروه سیاست سایت خبرسراسری: در 15سال اخیر گویا رفتار های پوپولیستی میان مسئولین در تمامی رده ها و از تمامی جناح ها افزایش قابل توجهی داشته است که به مرور زمان و با توجه به افزایش دسترسی مردم به رسانه و اطلاعات باعث شده دیگر حرف های عجیب و غریب مسئولین و وعده های آن ها دوام زیادی نداشته باشد اگرچه شاید در آغاز ممکن است برای مردم جالب باشد اما به مرور اهمیت خود را از دست می دهد و به نوعی قابل پیگیری رسانه ای است. علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در آغاز درباره افزایش رفتار های پوپولیستی در سیاست ورزی ایران به سایت «خبرسراسری» گفت: «پوپولیسم یک مکانیسم دفاعی است و کسانی که می بینند کارشان با روش های عادی پیش نمی‌رود و جایگاه خوب بدست نمی آورند یعنی درست عمل نکرده اند و از ابتدا مثلا متکی بر رای مردم نبوده اند از پایگاه مردمی لازم برخوردار نیستند در عمل خود می بینند حرفی برای گفتن ندارند که بتواند افکار عمومی را اقناع کند از پوپولیسم استفاده می کنند که بتواند مردم را به خود جذب کنند و یک فریب ایجاد کنند که جنس غیرواقعی را در قالب واقعیت به مردم بقبولانند ریشه پوپولیسم در این است که مسئولین می فهمند که از پایگاه مردمی و از اعتماد متقابل ملت برخوردار نیستند و به همین دلیل چون نمی توانند موفق عمل کنند لذا وقتی می خواهند کارنامه و عملکرد ارائه دهند دستشان خالیست و لذا مجبورند به شکلی مردم را فریب دهند و آن جنس غیرخالص را به عنوان یک جنس خوب تحویل جامعه دهند. جایگاه بروز رفتارهای پوپولیستی دو نوع است. اول هدف صرفا جلب نظر توده مردم است، نه اعلام و اجرای واقیعت ها در حیطه مدیریتی خویش. در این شیوه اهداف، برنامه ها و پروژه های ملی تحت تاثیر و یا فدای نیازی بخشی و عوام پسند خواهد گردید. و محل دومی که از مکانیسم دفاعی شیوه پوپولیستی استفاده می شود آنجایی است که مسئول مربوطه قادر به بیان و توضیح حقایق را ندارد و با اینکه کارکرد قانع کننده ای ندارد قصد دارد که مورد قضاوت بد قرار نگرفته و از چشم موکلین و مخاطبان خود نیافتد». این فعال سیاسی سپس درباره علل روی آوری سیاست ورزان به پوپولیسم اظهار کرد: «عدم کارکرد حزبی در اداره کشور. در نظام های دموکراتیک مردم به شعارها و برنامه های احزاب توجه دارند و اصولا مطالبات رای دهندگان از احزاب است و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس کمتر در معرض قضاوت و اعتراضات قرار می گیرند. علت دوم که متاثر از بند یک هن می باشد، از اعتماد اکثریت مردم مطمئن نبوده و یا برخوردار نمی باشد.و در نهایت دست مدیر و مسئول پر نیست و توانایی و شجاعت بیان واقعیت های موجود در حیطه مسولیت خود را ندارد و لذا از ابزار عوام فریبی استفاده و مسئولیت را متوجه دولت گذشته می‌کند». او در ادامه درباره باورناپذیری صحبت های مسئولین توسط مردم افزود: «اگر مسئولین این را درک کنند که اگر واقعیت را به مردم بگویند مردم چون اعتماد را می پذیرند و دلیل کاستی را در مشکل بودن کار و فراهم نبودن شرایط و اینکه مسئولین تمام توان خود را بکار بردند و بیشتر از این نتوانستند موفق شوند.اول انقلاب دولت برخواسته از انقلاب وقتی می آمد گزارش می داد مردم با صمیم قلب می پذیرفتند ما هنوز گزارش های مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر را یادمان هست که وقتی صحبت می کرد مردم گزارش های او را می پذیرفتند از زمانیکه مکانیسم به قدرت رسیدن در مسئولین های بالا تغییر کرد و مبتنی بر انتخابات آزاد و رقابتی و رای مردم نبود مسئولین هم می فهمند که مردم اعتماد ندارند و چون از حمایت مردم برخوردار نیستند نمی توانند دستاورد لازم داشته باشند اینجاست که از مکانیسم پوپولیسم استفاده می کنند. با عنایت به اینکه اعضای دولت فعلی از توانایی و تجربه لازم برای ایفای مسئولیت محوله و اداره کشور برخوار نمی باشند و رئیس جمهور و دولت محصول انتخابات با کردکرد حربی و رقابتی نیست، در انجام مسئولیت عهده دار شده موفق نیستند و این مغایر شعارهای پر توپ زمان انتخابات نمی باشد و از طرفی نمی خواهند ملت متوجه حقایق شوند و لذا پناه به ابزار پوپولیستی می برند. با عنایت به مطالب بالا وچنانچه برجام احیای نشود و FATF تایید نگردد و با افزایش فشارها به نظر می رسد، رییس جمهور و دولت ایشان بیشتر از گذشته از این مکانیسم دفاعی بهره ببرند». نمازی در پایان درباره عدم کارایی رفتار های پوپولیستی گفت: «بله این ابزار به دلیل افزایش آگاهی مردم و بالا رفتن سطح دسترسی به ابزار های لازم برای مراجعه به سابقه و مقایسه در دسترس مردم هست لذا سریعا مردم اگر خودشان یادشان نیست از این شبکه مجازی استفاده می کنند و لذا می بینند این حرف ها صادقانه نیست و نمی پذیرند با رشد آگاهی ها و با توسعه وسائل ارتباط جمعی، مخصوصا مطبوعات آزاد و شبکه مجازی عوام فریبی دیگر کارایی تاثیر گذشته را ندارد.مثلا همین الان آقای رئیسی در گفتگو اخیرشان آقای رئیسی گفتند کسری بودجه 480هزار میلیاد تومانی را تحویل گرفتیم در حالیکه کجا تورم در زمان روحانی 60درصد بود؟این مکانیسم دیگر توانایی اش را از دست داده است و این دولت نیز آمادگی برخورد های غیرصادقانه را بیشتر از دولت های قبلی دارد و این ها هر کجا کم می آورند از ابزار های دیگر استفاده میکنند.در صحبت اخیر آقای رئیسی نیز اولین اقدام ایشان برای بی خاصیت کردن صحبت هایشان انداختن مشکلات بر گردن دولت قبل بود که مردم دیگر از این حرف ها خوششان نمی‌آید».

گروه سیاست سایت خبرسراسری: در 15سال اخیر گویا رفتار های پوپولیستی میان مسئولین در تمامی رده ها و از تمامی جناح ها افزایش قابل توجهی داشته است که به مرور زمان و با توجه به افزایش دسترسی مردم به رسانه و اطلاعات باعث شده دیگر حرف های عجیب و غریب مسئولین و وعده های آن ها دوام زیادی نداشته باشد اگرچه شاید در آغاز ممکن است برای مردم جالب باشد اما به مرور اهمیت خود را از دست می دهد و به نوعی قابل پیگیری رسانه ای است.

علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در آغاز درباره افزایش رفتار های پوپولیستی در سیاست ورزی ایران به سایت «خبرسراسری» گفت: «پوپولیسم یک مکانیسم دفاعی است و کسانی که می بینند کارشان با روش های عادی پیش نمی‌رود و جایگاه خوب بدست نمی آورند یعنی درست عمل نکرده اند و از ابتدا مثلا متکی بر رای مردم نبوده اند از پایگاه مردمی لازم برخوردار نیستند در عمل خود می بینند حرفی برای گفتن ندارند که بتواند افکار عمومی را اقناع کند از پوپولیسم استفاده می کنند که بتواند مردم را به خود جذب کنند و یک فریب ایجاد کنند که جنس غیرواقعی را در قالب واقعیت به مردم بقبولانند ریشه ی پوپولیسم در این است که مسئولین می فهمند که از پایگاه مردمی و از اعتماد متقابل ملت برخوردار نیستند و به همین دلیل چون نمی توانند موفق عمل کنند لذا وقتی می خواهند کارنامه و عملکرد ارائه دهند دستشان خالیست و لذا مجبورند به شکلی مردم را فریب دهند و آن جنس غیرخالص را به عنوان یک جنس خوب تحویل جامعه دهند. جایگاه بروز رفتارهای پوپولیستی دو نوع است. اول هدف صرفا جلب نظر توده مردم است، نه اعلام و اجرای واقیعت ها در حیطه مدیریتی خویش. در این شیوه اهداف، برنامه ها و پروژه های ملی تحت تاثیر و یا فدای نیازی بخشی و عوام پسند خواهد گردید. و محل دومی که از مکانیسم دفاعی شیوه پوپولیستی استفاده می شود آنجایی است که مسئول مربوطه قادر به بیان و توضیح حقایق را ندارد و با اینکه کارکرد قانع کننده ای ندارد قصد دارد که مورد قضاوت بد قرار نگرفته و از چشم موکلین و مخاطبان خود نیافتد».

این فعال سیاسی سپس درباره علل روی آوری سیاست ورزان به پوپولیسم اظهار کرد: «عدم کارکرد حزبی در اداره کشور. در نظام های دموکراتیک مردم به شعارها و برنامه های احزاب توجه دارند و اصولا مطالبات رای دهندگان از احزاب است و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس کمتر در معرض قضاوت و اعتراضات قرار می گیرند. علت دوم که متاثر از بند یک هن می باشد، از اعتماد اکثریت مردم مطمئن نبوده و یا برخوردار نمی باشد.و در نهایت دست مدیر و مسئول پر نیست و توانایی و شجاعت بیان واقعیت های موجود در حیطه مسولیت خود را ندارد و لذا از ابزار عوام فریبی استفاده و مسئولیت را متوجه دولت گذشته می‌کند».

او در ادامه درباره باورناپذیری صحبت های مسئولین توسط مردم افزود: «اگر مسئولین این را درک کنند که اگر واقعیت را به مردم بگویند مردم چون اعتماد را می پذیرند و دلیل کاستی را در مشکل بودن کار و فراهم نبودن شرایط و اینکه مسئولین تمام توان خود را بکار بردند و بیشتر از این نتوانستند موفق شوند.اول انقلاب دولت برخواسته از انقلاب وقتی می آمد گزارش می داد مردم با صمیم قلب می پذیرفتند ما هنوز گزارش های مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر را یادمان هست که وقتی صحبت می کرد مردم گزارش های او را می پذیرفتند از زمانیکه مکانیسم به قدرت رسیدن در مسئولین های بالا تغییر کرد و مبتنی بر انتخابات آزاد و رقابتی و رای مردم نبود مسئولین هم می فهمند که مردم اعتماد ندارند و چون از حمایت مردم برخوردار نیستند نمی توانند دستاورد لازم داشته باشند اینجاست که از مکانیسم پوپولیسم استفاده می کنند. با عنایت به اینکه اعضای دولت فعلی از توانایی و تجربه لازم برای ایفای مسئولیت محوله و اداره کشور برخوار نمی باشند و رئیس جمهور و دولت محصول انتخابات با کردکرد حربی و رقابتی نیست، در انجام مسئولیت عهده دار شده موفق نیستند و این مغایر شعارهای پر توپ زمان انتخابات نمی باشد و از طرفی نمی خواهند ملت متوجه حقایق شوند و لذا پناه به ابزار پوپولیستی می برند. با عنایت به مطالب بالا وچنانچه برجام احیای نشود و FATF تایید نگردد و با افزایش فشارها به نظر می رسد، رییس جمهور و دولت ایشان بیشتر از گذشته از این مکانیسم دفاعی بهره ببرند».

نمازی در پایان درباره عدم کارایی رفتار های پوپولیستی گفت: «بله این ابزار به دلیل افزایش آگاهی مردم و بالا رفتن سطح دسترسی به ابزار های لازم برای مراجعه به سابقه و مقایسه در دسترس مردم هست لذا سریعا مردم اگر خودشان یادشان نیست از این شبکه مجازی استفاده می کنند و لذا می بینند این حرف ها صادقانه نیست و نمی پذیرند با رشد آگاهی ها و با توسعه وسائل ارتباط جمعی، مخصوصا مطبوعات آزاد و شبکه مجازی عوام فریبی دیگر کارایی تاثیر گذشته را ندارد.مثلا همین الان آقای رئیسی در گفتگو اخیرشان آقای رئیسی گفتند کسری بودجه 480هزار میلیاد تومانی را تحویل گرفتیم در حالیکه کجا تورم در زمان روحانی 60درصد بود؟این مکانیسم دیگر توانایی اش را از دست داده است و این دولت نیز آمادگی برخورد های غیرصادقانه را بیشتر از دولت های قبلی دارد و این ها هر کجا کم می آورند از ابزار های دیگر استفاده میکنند.در صحبت اخیر آقای رئیسی نیز اولین اقدام ایشان برای بی خاصیت کردن صحبت هایشان انداختن مشکلات بر گردن دولت قبل بود که مردم دیگر از این حرف ها خوششان نمی‌آید».

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

تبلیغات متنی