کد مطلب: 19439

نجفقلی حبیبی در گفت‌وگو با «خبرسراسری»:

دعایی به معنای واقعی یک انسان افتاده و ساده‌زیست بود

نجفقلی حبیبی در گفت‌وگو با سایت «خبرسراسری» گفت: روزنامه اطلاعات را نیز با نهایت صرفه‌جویی و خودداری از هرگونه تجمل اداره کرد. ایشان به تمام فرزندان انقلاب عشق می‌ورزید و راست و چپ برایش مهم نبود و ذات انقلابی برایش اهمیت داشت.

گروه سیاست سایت خبرسراسری: یکی از نکات مهم در زندگی مرحوم دعایی حفظ خط اعتدال در رفتار سیاسی و مشی روزنامه اطلاعات بود.روزنامه ای که در میان هیاهوی کیهان و جمهوری اسلامی توانست مسیری آرام را طی کند تا در میان طوفان های سیاست ورزی در ایران بخصوص در ده سال اخیر دچار چالش های جدی نگردد.

نجفقلی حبیبی،نماینده مجلس سوم، در آغاز درباره ماهیت محمود‌ دعایی به سایت«خبرسراسری» گفت: «ایشان از بزرگانی بود که از زمان حضور امام در نجف در فضای انقلاب حضور داشت و بعد از انقلاب هم در ایران روزنامه را به عنوان یک حرکت سیاسی پیش برد آن هم روزنامه اطلاعات که همیشه یکی از بزرگترین روزنامه‌ها بوده است. آقای دعایی یک نیروی انقلابی اصیل بود و به معنای واقعی افتادگی و قناعت و ساده زیستی داشت و در نهایت سادگی زندگی می‌کرد. روزنامه اطلاعات را نیز با نهایت صرفه‌جویی و خودداری از هرگونه تجمل اداره کرد. ایشان به تمام فرزندان انقلاب عشق می‌ورزید و راست و چپ برایش مهم نبود و ذات انقلابی برایش اهمیت داشت.همه کسانیکه ایشان را می شناسند از فوتشان متاسف‌اند».

او در ادامه نسبت به مهم ترین نقش مرحوم دعایی در چهل سال اخیر افزود: «هر کدام از سمت‌هایشان در زمان خود مهم بوده است در زمان سفارت در عراق یک ارزش داشت در این زمان هم یک ارزش دیگر اما مهم این است که در هر کجایی که حضور داشتند وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و در تنش های بعد از انقلاب هم همیشه سعی کرد روزنامه را دور از تشنج اداره کرد و به همه نیروهای انقلاب اهمیت می داد و آرامش نسبی جامعه برای ایشان خیلی مهم بود».

حبیبی در پایان درباره مشی سیاسی مرحوم دعایی در روزنامه اطلاعات گفت: «در همین سال های اخیر که اوضاع جامعه تغییر کرد تمام مجالس را شرکت می کرد و ارزش های اصلی انقلاب برای ایشان مهم بود. برای همه جالب بود که ایشان در تمام مجالس شرکت می کرد و همیشه هم در آخر جلسه و دور از تجمل و تبلیغ می‌نشست. بنظر من یک آدم معتدل در سال‌های اخیر بود که با وجود تنش‌ها سعی می کرد اصول را رعایت کند و خط اعتدال را همواره دنبال می‌کرد. خداوند ایشان را رحمت کند که خیلی برای این کشور زحمت کشید و روزنامه اطلاعات را از فضاهای تشنج‌آفرین حفظ کرد و به تمام معنا یک مؤمن وارسته بود».

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید