کد مطلب: 19434

فاضل میبدی در گفت‌وگو با «خبرسراسری»:

دعایی یک مصلح مطبوعاتی و فرهنگی بود

محمدتفی فاضل میبدی در گفت‌وگو با سایت «خبرسراسری» گفت: به‌نظر من آقای دعایی یک مصلح مطبوعاتی و فرهنگی بود یعنی اینکه شما بتوانید تمام افراد فضل و ادب و هنر و فکر را سر سفره نظام و انقلاب دعوت و جمع کنید و با آنها دوست شوید.

گروه سیاست سایت خبرسراسری: سیدمحمود دعایی درگذشت و کوله‌باری از تجربه و خاطراتی که بعضا ناگفته نیز ماندند با او به دست خاک سپرده شد. فقدان حضور او در موسسه اطلاعات قطعا این موسسه را تحت تأثیر قرار خواهد داد زیرا پیداکردن جایگزینی در قامت سیدمحمود دعایی، یار صادق و دیرین امام کار آسانی نخواهد بود.

محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درآغاز درباره چهره محمود دعایی به عنوان روحانیت ساده زیست به سایت «خبرسراسری» گفت: «آقای دعایی نماد یک انسان واقعی بود و خود را جدا از دیگران نمی‌دانست آقای دعایی یک انسان با کرامت و با شخصیتی بود که همه انسان‌ها در هر صنف و لباس و عقیده‌ای او را دوست داشتند آقای دعایی کسی بود که با هر کسی می‌نشست هیچگاه او را از خود طرد نمی‌کرد او یک روحانی ساده نبود او یک انسان استثنایی از نظر اخلاق و برداری و جذابیت بود. ما با ایشان نشست‌های زیادی داشتیم و از اول که در جلسه می‌نشست سعی می‌کرد افراد را بخنداند و از بار غم خلاص کند و خود را غمناک نشان نمی داد و اگر سر سفره ناهار بود سعی می‌کرد در کمال احترام تعارفات لازم را به جا آورد.آدم بسیار با شخصیتی در همنشینی با افراد بود».

او در ادامه نسبت به نقش مرحوم دعایی در صحنه سیاسی افزود: «به‌نظر من آقای دعایی یک مصلح مطبوعاتی و فرهنگی بود یعنی اینکه شما بتوانید تمام افراد فضل و ادب و هنر و فکر را سر سفره نظام و انقلاب دعوت و جمع کنید و با آنها دوست شوید.آقای دعایی چنین انسانی بود که اگر فکر ایشان در عرصه مطبوعات فراگیر می‌شد خیلی از مشکلات و دعواهایی که در فرهنگ و مطبوعات داریم را نداشتیم. هرکسی که اندک فضل و ادبی داشت آقای دعایی سعی می‌کرد با او نزدیک شود و حتی خم شود و دست او را ببوسد یا نماز او را بخواند و کمتر کسی حاضر بود اینقدر تواضع داشته باشد».

فاضل میبدی در پایان درباره سرنوشت روزنامه اطلاعات پس از مرحوم دعایی گفت: «امیدوارم همین سرنوشت و مسیر را دنبال کند اطلاعات روزنامه ای بود که در خط اعتدال حرکت می کرد.بنظر من نماد اصلاح‌طلبی بود به این معنا که تمام افکار و سلایق را در یک جا جمع کنید.اصلاح طلبی یعنی دعوت همه انسان ها بر سر سفره کرامت و انسانیت و آقای دعایی چنین شخصیتی بود.در موسسه اطلاعات نیز مخصوصا در صفحه سه آدم‌هایی که کسی آن ها را نمی شناخت آقای دعایی به آن ها فرصت می داد».

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید