کد مطلب: 21372

توییت برجامی سفیر ایران در قطر

سفیر ایران در قطر هم زمان با اخبار ارسال پاسخ نامه توسط ایران به اتحادیه اروپا درباره برجام توئیت زد و نوشت: و بسا که پاکت نامه از تلفن بهتر باشد...

دیدگاه تان را بنویسید