کد مطلب: 21349

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان

از اهداف اصلی آمریکا وارد کردن ایران به باتلاق افغانستان است

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد: درگیر ساختن جمهوری اسلامی ایران با طالبان، سیاست پسا خروج آمریکا از افغانستان است. از اهداف اصلی آمریکا وارد کردن جمهوری اسلامی به باتلاق افغانستان است؛ همان باتلاقی که خود در آن فرو رفته بود.

به گزارش سایت خبر سراسری، حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان در توییتی نوشت: شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری عوامل شکست آمریکا در افغانستان را عنوان کردم . شکست آمریکا در افغانستان محصول مبارزه جهادی در مقابل این رژیم، بی توجهی به هنجارهای افغانستان، عدم شکل دهی به دولتی مردم محور و جلوگیری از تشکیل مقاومت های مردمی بود. 

ادعای آمریکا در مبارزه با تروریسم کذب است؛ آمریکا نه تنها با تروریسم مبارزه نکرد، بلکه برای مشروعیت بخشی به حضور خود در افغانستان در بسیاری از اقدامات تروریستی مشارکت داشت. متاسفانه بخش هایی از اداره امنیت ملی سابق افغانستان نیز در انفجارات و کشتارهای بزرگ با آمریکا همکار بود. 

درگیر ساختن جمهوری اسلامی ایران با طالبان، سیاست پسا خروج آمریکا از افغانستان است. از اهداف اصلی آمریکا وارد کردن جمهوری اسلامی به باتلاق افغانستان است؛ همان باتلاقی که خود در  آن فرو رفته بود. 

سیاست دور ایستایی جهت ادامه شرارت ها ادامه دارد.آمریکا امروز بزرگ ترین حامی داعش در افغانستان است؛ طی یک سال گذشته شاهد گسترش ساختاری، جغرافیایی و تنوع عملیاتی داعش در افغانستان هستیم. 

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید