کد مطلب: 18528

ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با «خبرسراسری» پاسخ داد

ماهیت اقتصادی دولت رئیسی چیست؟

ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با سایت «خبر سراسری» گفت: چند نگاه نسبت به دولت آقای رئیسی وجود دارد برخی معتقدند دولت در استراتژی و تاکتیک مشکل دارد و قانون گرایی را هدف درجه دو در نظر گرفته است.

گروه اقتصاد سایت خبرسراسری: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در چهل سال اخیر مکاتب مختلفی را مورد آزمون و خطا و بررسی های هشت ساله قرار داده است و هر یک از دولت ها از زمان پیروزی انقلاب تا کنون رویکرد اقتصادی مشخصی داشته اند اگرچه این ادعا درباره رئیسی مورد بحث است.

ابوذر ندیمی، اقتصاددان، در آغاز درباره سیر40سال گذشته اقتصاد سیاسی به سایت «خبرسراسری» گفت: «بطور طبیعی کشوری که با انقلاب روبه‌رو است با تغییر نظام سیاسی در راستای تغییر قانون اساسی رویکردها و عملکردهای متفاوتی نسبت به ادوار حکومت پیشین خواهد داشت از این رو اصل تغییر رویه اقتصادی در دولت های پساانقلاب با ضرروت جانشینی تعریف می شود اما اینکه آیا حکومت ها یا قوه مجریه و مقننه رویکرد های تحت عناوین مکاتب سیاسی داشته اند باید با این تعملات رو به رو شوند واقعیت این است که با توجه به موضع چارچوب ساختاری نظام بخشی از ایده ها تحت تاثیر سازمان برنامه بودجه و..تعریف رویکردی و عملکردیشان را متناسب با آنچه در گذشته بود بطور اقتباسی برگزیده است این حرف قابل انکار نیست چون نظام اقتصاد بخصوص در علم اقتصاد نه مکتب اقتصادی عناوینی نیستند که متعلق به یک دوهر خاص باشند مثلا نظام بانکداری در تمام دنیا در تمام ادوار بوده است و وظیفه مشخصی داشته سات یا نظام بازار سرمایه رویکردی به تعاملات اقتصاد و صنعت داشته است نتیجتا اصل فرمت طبیعی است یا تلفیقی بوده یا ابتکاری و در مواردی هم تقلیدی جز اینکه در نظام علم اقتصادی با تفاوت های مکتب اقتصادی مواجه هستیم چون در مکتب رویکرد ها بیان می شود اما در علم عملکرد ها تعریف می شوند».

او در ادامه نسبت به رویکرد شرقی و غربی در دولت ها افزود: «از جهت رویکرد که برخی را دنباله رو شرق یا غرب بدانیم با اشکالاتی رو به روست اولا نظام یکدستی که از یک ارتباط ارگانیک پیروی کند نخواهیم داشت چون حکومت تاکنون یکدستی واحدی نداشته است چون از نظر قوا دچار تفاوت عملکرد رو به روست و بخشی از این رفتارها ناشی از قانون و تایید شورا نگهبان بوده است. نکته دیگر این است که اشخاص از وزرا تا نمایندگان در ادوار گوناگون از خروجی علمی و دانشی تاثیراتی از اساتید خود گرفته اند اما نوع بروز آن در یک نظام یکدست نمی تواند نتیجه بخش باشد.البته شباهت ها قابل انکار نیستند مثلا در نظام کوپنی کشور دچار سوءاستفاده اصحاب قدرت و ثروت می شود اما این نظام بیش از آنکه هدف گذاری مبتنی بر عقاید باشد مبتنی بر شرایط است و ناشی از ناچاری ادوار بوده است.یا در رابطه با بحث واگذاری ها با دو بحث مواجه اید بحث واگذاری های دولتی که برخی مخالف آن بودند برخی نیز موافق گسترش بازار آزاد بودند».

او در پایان درباره ماهیت گنگ اقتصادی دولت رئیسی اشاره کرد: «چند نگاه نسبت به دولت آقای رئیسی وجود دارد برخی معتقدند دولت در استراتژی و تاکتیک مشکل دارد و قانون گرایی را هدف درجه دو در نظر گرفته است. بنابراین در این بخش اعتقاد دارند دولت دچار مشکل در استراتژی است اما برخی نیز معتقدند دولت دنباله رویی است که خواهان تغییر ساختار محتواییست یعنی دولت فعلی ادامه دهنده دولت احمدی‌نژاد با شکلی جدید است؛ مثلا اصل ارتباط مردمی جز اصول دولت هست اما در محدوده کوچک تر! گروه بعدی معتقدند دولت دنبال این است که محتوا اسلامی اقتصاد را ایجاد کند اما تاکنون توفیقی نداشته است و دولت در پایان امسال قابل ارزیابی است اما ناقدان معتقدند بودجه مجلس تفاوتی با بودجه های قبلی نداشت و فقط در سهم بندی ها تغییر ایجاد شده است و فقط در بخش عملکردی این اتفاق افتاده است.متاسفانه دولت رئیسی هیچ ایده ای از نظر نگاه ایدئولوژیک اقتصادی ندارد».

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار